Achievements

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
Near NIT Gate, Sector 1, Rourkela, Odisha 769008

Email:rourkela@ssrvm.org

Board Line: 9861336115, 9776233318

Web: rourkela.ssrvm.org